SWIETELSKY predstavuje vedúcu stavebnú spoločnosť v strednej a východnej Európe. S potenciálom približne 11 000 zamestnankýň a zamestnancov dosahujeme hospodársky zisk vo výške viac ako 3 miliardy eur. Rozširujeme kolektív a hľadáme:

Stavebný majster

Úväzok:
Lokalita: Bratislavský, Trnavský, Nitriansky alebo Trenčiansky kraj, Slovensko
Prevádzka: Divízia dopravných a inžinierskych stavieb - Oblasť Juh
Nástup dňa: okamžite

Činnosti

  • riadenie prác na stavbe
  • spolupráca s dodávatel'mi

Predpoklady

  • ovládanie noriem a technologických postupov
  • dodržiavanie a kontrola BOZP, OPP, OZP

Mzda podľa interných ustanovení platných v rámci koncernu od 850 €/mesiac + odmeny 250 €/mesiac. Vyššia mzda je možná v súlade s podmienkami na trhu v závislosti od kvalifikácie a skúseností.