SWIETELSKY predstavuje vedúcu stavebnú spoločnosť v strednej a východnej Európe. S potenciálom približne 11 000 zamestnankýň a zamestnancov dosahujeme hospodársky zisk vo výške viac ako 3 miliardy eur. Rozširujeme kolektív a hľadáme:

Stavebný majster

Úväzok:
Lokalita: Banskobystrický kraj, Slovensko
Prevádzka: Divízia dopravných a inžinierskych stavieb - Oblasť Stred
Nástup dňa: okamžite

Činnosti

  • Riadenie prác na stavbe
  • Spolupráca s dodávateľmi
  • Ovládanie noriem a technologických postupov
  • Dodržiavanie a kontrola BOZP, OPP, OŽP

Predpoklady

  • Stredné odborné vzdelanie
  • Dĺžka praxe aspoň 3 roky
  • Vodičské oprávnenie: Skupina B

Mzda podľa interných ustanovení platných v rámci koncernu : 1 100 EURO. Vyššia mzda je možná v súlade s podmienkami na trhu v závislosti od kvalifikácie a skúseností.